فایل های دسته بندی مدیریت آموزش - صفحه 1

کتاب هفت عادت مردمان موثر

کتاب هفت عادت مردمان موثر، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 12 صفحه می باشد، موثر بودن، خواه در زندگي شخصي خودمان و خواه در زندگي ديگران، محصول »منش« ماست، نه ثمره قواعد و فنوني براي اداره يا كنترل كردن ديگران. هفت عادت توصيه شده در اين كتاب، برنامهاي براي ايجاد تغيير بنيادي...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دنیای مدرن و آموزش

دنیای مدرن و آموزش، این فایل با فرمت Word و با حجم 39 صفحه و قابل ویرایش می باشد، در بررسي حاضر سعي بر اين است كه در رابطه با تكنولوژي آموزشي و ربط آن به رسانه ها بحث شده . معلم مسئول است که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. در ادامه برای بهبود وضعیت تولید و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نگرش معلمين

تحقیق بررسي نگرش معلمين و كاركنان نسبت به عملكرد مديران، این فایل با فرمت Word و با حجم 34 صفحه و قابل ویرایش می باشد، اين پژوهش به بررسي نگرش معلمين و كاركنان نسبت به عملكرد مديران پرداخته.تحقيق اهداف نظام اموزشي در گروه عملكرد مديران واحدهاي آموزشي مي باشد.بررسي هاي مربوط به نيروي ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل برنامه ریزی آموزشی تایلر

مدل برنامه ریزی آموزشی تایلر، این فایل با فرمت Word و با حجم 15 صفحه و قابل ویرایش می باشد، تصمیم گیری در برنامه ریزی درسی دارای قلمرو گسترده ای است وگروهها ی متعدد ومختلفی به دنبال تاثیرگذاری وسهیم شدن در تصمیمات مربوط به برنامه ریزی درسی هستند این گروهها به تناسب نقش های گوناگون...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش مدیریت

جزوه آموزش مدیریت - کایزن و مولفه های آن، این فایل با فرمت Word و با حجم 15 صفحه و قابل ویرایش می باشد، اهميت مطالعه مستمر آفرين يافته های علمی در زمينه " دانش مديريت 1" بر هيچ کس پوشيده نيست. اين اهميت به جهت گستردگی روز افزون اين دانش از يک سو و پيچيدگی پديده های مورد مطالعه اين علم از سوی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل