فایل های دسته بندی مدیریت استعداد - صفحه 1

خلاصه کتاب كشف توانمنديها

خلاصه کتاب گام دوم كشف توانمنديها، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 23 صفحه می باشد، آشنايي: كاربرد انقلاب توانمنديها:حصول برتري در هر زمينهاي با كشف استعدادها و شناخت الگوهاي تكرارپـذير بـيهمتـايي امكـان پذير است كه در درون خود نهفته داريم. به جاي تمركز بر كاسـتيهـا و تـلاش در رفـع آنهـا بايـد بـه ...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل