فایل های دسته بندی مدیریت بازار - صفحه 1

خلاصه کتاب كاتلر در مديريت بازار

خلاصه کتاب كاتلر در مديريت بازار، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 35 صفحه می باشد، مردم و كسبوكارها نميدانند كه با ورود به هزاره سوم ميلادي به پيشواز چه چيزي ميروند. نه تنهـا بـا دگرگونيها، كه با افزايش شتاب آنها هم روبهرو هستيم. شركتها از اينكه...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل