فایل های دسته بندی بیمه - صفحه 1

صندوق های بازنشستگی

صندوق های بازنشستگی، این فایل با فرمت Word و با حجم 30 صفحه و قابل ویرایش می باشد، میزان مزایای بازنشستگی کارکنان دقیقاً بستگی به این مسئله دارد که سرمایه گذاری چگونه صورت گیرد . در طرح با مزایای معین ، ریسک معکوس می گردد یعنی مزایای معین آتی در دوران بازنشستگی تضمین می گردد در نتیجه...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل